SicilianB21

McNally R.
Carpenter R.

Solihull B v Stratford A
2016


B21: Sicilian: 2 f4 and Morra Gambit

1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 dxc3 4. Nxc3 Nc6 5. Nf3 d6 6. Bc4 e6 7. O-O a6 8. Qe2 Be7 9. Rd1 Qc7 10. Bf4 Ne5 11. Bxe5 dxe5 12. Rac1 Bd7 13. Nb5 Qb8 14. Rxd7 Kxd7 last book move 15. Qd2+ Ke8 16. Nc7+ Kf8 16... Qxc7 does not save the day 17. Bb5+!! Discovered attack: c4, c1-c7 17... axb5 18. Rxc7 17. Nxa8 Qxa8 17... Qd6 doesn't improve anything 18. Qe3 18. Bxe6! Decoy: e6 18. Nxe5?! is a bad alternative 18... Qd8 19. Qc3 Nf6 18... fxe6 19. Qd7 Qa7 19... Bf6 the only chance to get some counterplay 20. Rc8+ Qxc8 21. Qxc8+ Kf7 22. Qxb7+ Ne7 20. Rc8+ Kf7 21. Nxe5+ 21. Ng5+ Kg6 22. Qxe6+ Kxg5 23. Rc3 Qxf2+ 24. Kxf2 Nh6 25. Qxe5+ Kg6 26. Rg3+ Ng4+ 27. Rxg4+ Kh6 28. Qxe7 Rf8+ 29. Qxf8 Kh5 30. Qxg7 a5 31. Qg5# 21... Kf6 22. Ng4+ Kg6 22... Kg5 is not much help 23. Qxe6 Nh6 24. Nxh6 Rf8 25. Rxf8 Qc5 26. Rf5+ Qxf5 27. Nxf5 Bf6 28. h4+ Kh5 29. g4+ Kxg4 30. Ne3+ Kh5 31. Qg4+ Kh6 32. Nf5# 23. Qxe6+ Bf6 23... Kh5 doesn't do any good 24. Qf5+ g5 25. Qf7+ Kh4 26. g3+ Kxg4 27. h3+ Kxh3 28. Qh5# 24. Qf5+ 1-0 [Fritz 13 (20s)]

Game(s) in PGN